/
/

Miljö & hållbarhet

Här hittar du information om Katrineholms kommuns miljö- och hållbarhetsarbete.

Miljö och hälsa

Få mer information och råd kring hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd.

Energirådgivning

Få råd och tips om hur du kan minska din energiförbrukning.

Värmepump

Planerar du att skaffa värmepump? Då ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningen.