/
/

Invasiva arter

Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva arter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.

Till invasiva arter räknas bland annat

  • Blomsterlupin
  • Gul skunkkalla
  • Jätteloka
  • Jättebalsamin
  • Kanadensiskt gullris
  • Parkslide
  • Vresros

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Så här gör du om du upptäcker en invasiv art

Om du hittar en invasiv art kan du antingen:

Vi är tacksamma till alla som hjälper till att förhindra spridningen av invasiva växter i vår kommun. Därför är det till stor hjälp att du bekämpar på egen hand om du upptäcker en invasiv växt på din egen mark, eller rapporterar din observation om växten finns på någon annans mark. Din rapportering kan bidra till att stoppa spridningen innan växten har hunnit orsaka någon skada. Tänk även på att bifoga en bild i din rapportering.

Så här tar du hand om avfall från invasiva växter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll. Se filmen från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. som visar hur du tar hand om avfall från invasiva växter på bästa sätt.

Bra att veta

  • Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva växter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.
  • Om du misstänker att du har en invasiv växt på din mark ska du som markägare bekämpa den.
  • Om du upptäcker en invasiv växt på någon annans mark kan du rapportera fyndet på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. och därefter antingen kontakta markägaren eller Länsstyrelsen i Södermanland Länk till annan webbplats. som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm