Styrdokument

Skolan och förskolan styrs av många olika dokument:

  • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11
  • Läroplan för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010
  • Kommunens skolplan
  • Likabehandlingsplan
  • Kvalitetsredovisning
Skicka ett tips om sidan till någon
Björkviks skola
Postadress: Åsättersvägen 6 640 20 Björkvik
Telefon: 0155-753 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Björkviks skola
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktuellt