Skola

Björkvik tillhör Katrineholms kommun och har cirka 1500 invånare. Björkvik ligger centralt med närhet till flera städer. Björkviks skola ligger naturskönt med närhet till skog och sjö. I skolan finns en förskoleklass, en 1-2:a, en 3-4:a, en 5-6:a, ett fritidshem och en fritidsgård. Skolan har två idrottshallar, textil- och träslöjdssalar och tillgång till motionsspår.

Kunskap-Utveckling-Lärande

Vi är en liten skola som ger trygghet, personalen och eleverna känner varandra väl. Naturen ger oss stora möjligheter till varierad utelek och pedagogisk verksamhet.

I vår skola ser vi elevernas möjligheter till utveckling och lärande. Vi möter alla elever på deras nivå och försöker ta vara på varje elevs förmågor för att ge dem möjligheter till optimalt lärande. Det är viktigt att eleverna ser sina möjligheter och lär sig ta ansvar för sitt lärande.

Vår skola är välutrustad med datorer och alternativa verktyg.

 • Vi har smartboard i alla klassrum.
 • De yngsta eleverna använder dator i sin första skriv- och läsinlärning.
 • De äldre eleverna arbetar med datorer både för skrivande, färdighetsträning och kunskapsinhämtning.
 • Alla elever som har behov av alternativa verktyg för sin inlärning har tillgång till det. Exempel på alternativa verktyg är DAISY-spelare för att lyssna på inläst text, och fickminne med möjlighet att spela in läxord, texter med mera.

Alla lärare har mycket erfarenhet och bred kompetens.

Skolgården

Vår skolgård inbjuder till många olika aktiviteter. Vi har:

 • sandlåda
 • gungor, kompisgunga
 • två fotbollsplaner
 • klätterställning
 • basketplan
 • bollplank
 • klättervägg
 • tillgång till skog

Bibliotek

I skolans lokaler finns folkbibliotek med bibliotekarie. Det ger skolan god tillgång på skönlitteratur och facklitteratur.   

Skicka ett tips om sidan till någon
Björkviks skola
Postadress: Åsättersvägen 6 640 20 Björkvik
Telefon: 0155-753 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Björkviks skola
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktuellt