Förskola

 

Björkviks förkola

Förskolan i Björkvik omges av en mycket vacker natur med skog alldeles intill. Gården är omväxlande med gungor, klätterhus, gräsytor, sandlåda, pulkabacke och asfalterade gångar. Vår inomhusmiljö är väl anpassad för vår verksamhet. Vi har tillgång till gymnastiksal.

I vår verksamhet lägger vi stor vikt vid att vara delaktiga och leka tillsammans med barnen. I leken utvecklas:

 • simuleringsförmåga, fantasi
 • samförstånd,
 • ömsesidighet, respekt,
 • turtagning.

Vi lägger också stor vikt vid barnens språkutveckling.

 • Vi lyssnar på vad barnen har att säga,
 • vi använder rim och ramsor,
 • vi sjunger,
 • läser sagor,
 • lär sig tecken för att göra sig förstådda så tidigt som möjligt.

Förskolan består av tre avdelningar:

 • Enbäret för barn 1-3 år
 • Krusbäret för barn 3-5 år
 • Nyponet för barn 3-5 år

Förskolechef: Karin Pettersson

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Björkviks skola
Postadress: Åsättersvägen 6 640 20 Björkvik
Telefon: 0155-753 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Björkviks skola
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktuellt