Läsning

Att bli en god läsare är viktigt. Att bli en god läsare tar mycket tid. I Björkviks skola arbetar vid med läsning på många olika sätt.