22 maj 2017

Programmering

I Bie arbetar vi sedan en tid tillbaka med programmering. Det är ett nytt inslag i barnens utbildning framöver. Vad lär sig barnen av detta?

De tränas inom matematiken att skapa, beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem.

I tekniken tränas de att använda programmering för att styra föremål eller egna konstruktioner, men att också förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.

I samhällskunskap tränas bland annat medie och informationskunnighet, ökad medvetenhet och hur digitaliseringen av samhället ställer ökade krav på oss medborgare, men också hur det ger ökade möjligheter att till exempel påverka beslutsfattande.

I svenska tränas att arbeta med digitala texter och digital läsning och att använda digitala verktyg av olika slag.

Källa: Skolverket.

Programmering

Skicka ett tips om sidan till någon
Bie skola
Postadress: Kurortsvägen 1
Telefon: 0150-576 08
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bie skola
* = Obligatorisk uppgift
*