/

Välkommen till Katrineholms kommun!

Nu börjar det närma sig din första dag i Katrineholms kommun, vilket vi ser mycket fram emot!

Du blir nu en del av oss, vilket gör dig till en viktig ambassadör för vår organisation. Vår kommunstyrelseordförande och vår kommundirektör vill hälsa dig särskilt välkommen i filmen nedan.

Du kommer till en av Södermanlands största organisationer, där du får 3300 nya kollegor inom 100 olika yrken. Vill du redan nu "träffa" några av dem? Se filmen nedan

Allt vårt arbete och kultur grundar sig i vår värdegrund RÖTT; Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit. Här på webben kan du läsa mer om vår arbetsplats.

Om du inte fått närmare information om din första dag, kontakta din chef.

Varmt välkommen till oss i Katrineholms kommun!

Med vänlig hälsning,
Personalavdelningen
Katrineholms kommun