/

Ekonomichef/biträdande kommundirektör

Vi söker dig som är en modig och prestigelös ledare med förmåga att fatta beslut och vilja att arbeta framåt. Är det du?

Om arbetsplatsen

Den centrala ekonomi- och upphandlingsavdelningen tillhör kommunledningsförvaltningen. Avdelningen ansvarar för att styra, driva, samordna och utveckla processer som säkerställer en god ekonomisk hushållning. I uppgiften ingår att lämna förvaltningar och bolag service och konsultativt stöd inom budget-, redovisnings- och upphandlingsområdet.

Här arbetar controllers, administratörer, systemförvaltare och upphandlingssamordnare. Det är en mycket kompetent och självgående grupp. Avdelningen ger även kvalificerat stöd till ekonomerna på förvaltningarna för att det övergripande ekonomiarbetet ska bedrivas på ett samordnat sätt i hela kommunen.

Arbetsuppgifter

Som ekonomichef och biträdande kommundirektör har du en viktig strategisk roll. Tjänsten innebär att ansvara för och leda kommunens arbete med målstyrning och uppföljning, ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv, genom att styra, stödja och samordna kommungemensamma processer.

Du säkerställer att politik, kommundirektör och förvaltningsledning får väl underbyggda beslutsunderlag och du arbetar strategiskt och övergripande utifrån ett helhetsperspektiv. Du förväntas kunna föreslå ekonomiska omprioriteringar vid förändrade ekonomiska förutsättningar eller behov. En viktig del är också att effektivisera och utveckla processer, samordning och samarbete mellan de olika funktionerna, såväl inom organisationen som externt tillsammans med andra kommuner och förbund. Syftet är att skapa förutsättningar och möjligheter för alla verksamheter att fokusera på sina huvuduppdrag, utvecklas och nå uppsatta mål och en långsiktig ekonomi i balans.

I uppdraget ingår även att driva och samordna arbetet på avdelningen samt att biträda kommunstyrelsen i dess ekonomiska uppsiktsansvar där du även svarar för beslutsunderlag och rapporter. Du ingår i kommunens ledningsgrupp och bidrar där aktivt till en fortsatt strategisk utveckling för hela kommunen.

Du har personalansvar för 17 medarbetare på avdelningen. Genom ett coachande förhållningssätt stöttar du dina medarbetare i deras uppdrag och utveckling. Din roll är att skapa förutsättningar för medarbetarna att växa inom ramen för uppdraget samt ansvara för att deras arbetsmiljö är hälsosam och inkluderande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en modig och prestigelös ledare med förmåga att fatta beslut och vilja att arbeta framåt. Du är en erfaren ledare som har arbetat i chefspositioner inom kommunal verksamhet. Du har god strategisk förmåga och helhetssyn samt erfarenhet av att driva och ansvara för strategiska frågor i en stor och/eller komplex verksamhet. Från din arbetslivserfarenhet tar du med dig god kunskap om ekonomiprocessen inom offentlig verksamhet. Du har god förståelse för redovisning och ekonomistyrning och känner dig bekväm i processer såsom årsbokslut, årsredovisning, budget- och prognosarbete. Du har god förståelse för ekonomiska samband och kan pedagogiskt förklara hur olika aktiviteter påverkar det ekonomiska resultatet i både tal och skrift.

Ditt sätt att leda är tydligt och kommunikativt samtidigt som du uppmuntrar medarbetarnas delaktighet, motivation och kreativitet samt utvecklar en kultur och ett arbetssätt som bygger på kommunens värdeord: respekt, öppenhet, tydlighet och tillit.

För oss är det viktigt att vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT: Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit. Stämmer våra värdeord in på dig?

Mer information & kontakt

Sista ansökningsdag

2024-01-07

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Omfattning

Heltid

Kontaktpersoner

Conny Besterman

Konsult & VD, AS&B Executive 070-618 11 62

Emelie Törnvall

Konsult, AS&B Executive 070-618 11 58

Facklig företrädare

Fackliga företrädare

Nås via kommunens växel 0150-570 00

Lön

Löneform: Månadslön.

Övrigt

Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.

Din ansökan vill vi ha senast 7 januari 2024. Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. För mer information om tjänsten, kontakta någon av rekryteringskonsulterna på AS&B Executive. Du når Conny Besterman på telefonnummer 070-618 11 62 och Emelie Törnvall på 070-618 11 58.

Det här är en säkerhetsklassad tjänst varför du behöver kunna påvisa svenskt medborgarskap och passera en säkerhetsprövning.