/

Bli chef och ledare hos oss


Vi vill ge dig som blir chef och ledare i Katrineholms kommun bästa möjliga förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag.

Förskolebarn och deras lärare promenerar på en trottoar, foto: Josefine Karlsson

Du kommer att få det stöd och den utveckling du behöver för att stärka dig i din ledarroll. I Katrineholm vill vi att våra chefer ska vara prestigelösa, modiga och engagerade ledare. Vår arbetsmiljö utgår från vår värdegrund med respekt, öppenhet, tillit och tydlighet.

Läs gärna mer i vårt Personalpolitiska program Länk till annan webbplats.

Som ledare och chef kan du förvänta dig:

  • Ett tydligt verksamhetsuppdrag med både ansvar och befogenheter som uppdraget kräver.
  • Ett nära ledarskap från din chef.
  • En god introduktion i arbetet genom att du deltar i flera introduktionsprogram/ utbildningar.
  • En individuell kompetensutvecklingsplan.
  • Kompetensutveckling genom ledarutvecklingsprogram.
  • En möjlighet att ingå i ett nätverk för chefer.
  • Mentorskap både inom och utanför kommunens organisation.