Validering och prövning

 

Papper


Validering av yrkeskunskaper

Validering är ett sätt för dig att nå kompetens på kortare tid och till en mindre kostnad. Du som har odokumenterade kunskaper från yrkeslivet har möjlighet att validera. Det innebär att dina kunskaper identifieras, värderas och dokumenteras. När du valideras mot befintliga kurser får du betyg.

Vid yrkesvalidering är det branschens dokument som gäller till exempel yrkesbevis eller gesällbrev. Det kan även bli aktuellt med ett intyg på validerade kurser.

Validering kan innebära att du behöver komplettera med vissa kurser för att nå målet men du behöver inte genomgå en hel utbildning.

Validera dina vårdkunskaper

Du som har arbete inom vård och omsorg men saknar fullständiga
betyg har möjlighet att komplettera med utbildning som ger dig behörighet
motsvarande omvårdnadsprogrammet.

Prövning för betyg för dig som läst på egen hand

Har du inte blivit antagen till gymnasial vuxenutbildning finns möjligheter att på annat sätt skaffa dig kunskaper och betyg - du kan göra en prövning. Skulle du vilja behörighetskomplettera, höja ditt betygssnitt eller få bort dina Icke Godkända (IG eller F) betyg? Då kanske en prövning skulle vara något för dig.

Gör en prövning

En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och därefter redovisar dina kunskaper skriftligt och/eller muntligt för en lärare som betygsätter dig. Dessa ordnas några gånger per läsår på den kommunala vuxenutbildningen i respektive kommun. Du kan även vända dig till våra gymnasieskolor. Avgiften för prövning varierar, men får aldrig överstiga 500 kronor per kurs.

Bedömning av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och det kan vara till hjälp för en arbetsgivare när du söker ett jobb.

UHR bedömer:

  • utländsk gymnasieutbildning
  • utländsk eftergymnasial yrkesutbildning
  • utländsk akademisk utbildning

Andra myndigheter ansvarar för bedömning av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige (till exempel läkare, sjuksköterska eller om du vill ha lärarlegitimation).

Sjukvårdspersonal

Du som är läkare eller sjukvårdspersonal kan vända sig till Socialstyrelsen för validering/bedömning.

Lärare

Har du utländsk lärarexamen och vill arbeta som lärare i Sverige? Då kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakts studie- och yrkesvägledning
Telefon:
Katrineholm 0150-48 80 90,
Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakts studie- och yrkesvägledning
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer om bedömning av utländsk utbildning

Om validering av sjukvårdspersonal

Om validering/vidareutbildning för utländska lärare

Du kan få mer information från alla svenska gymnasieskolor. Du är även välkommen att kontakta någon av Viadidakts studie- och yrkesvägledare via kontaktuppgifterna ovanför.

Läs mer om studie- och yrkesvägledning