Stöd för samverkande kommuner

Fyra elever sitter i bänken i ett klassrum

Viadidakt ansvarar för samhällsorienteringen i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi samverkar också med ett 100-tal kommuner i landet som följer våra lektioner via webbkonferens. 

Vårt samverkanskoncept innebär en flexibel utbildning med ett kvalitetsgranskat material samt lärarledda träffar via webbkonferenser. Vi har kontinuerligt intag och pedagogiken bygger på diskussioner och reflektion, allt på deltagarens modersmål. Våra utbildade kommunikatörer initierar dialog samt lotsar deltagarna genom materialet så att förståelse och reflektion uppstår för alla deltagare, utspridda i olika kommuner i landet.

Våra samhällskommunikatörer

Viadidakts samhällskommunikatörer har gedigen erfarenhet av samhällsorienteringen. De flesta har dessutom gått utbildningen Samhällskommunikatör vid Stockholms universitet. I organisationen finns erfarna pedagogiska vägledare som tillsammans med kommunikatörerna för en kontinuerlig diskussion kring pedagogik, innehåll och utveckling.

Innehåll

Utbildningen innehåller åtta olika ämnesområden:

 1. Att komma till Sverige
 2. Att bo i Sverige 
 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige 
 4. Individens rättigheter och skyldigheter 
 5. Bilda familj och leva med barn i Sverige 
 6. Att påverka i Sverige 
 7. Att vårda sin hälsa i Sverige 
 8. Att åldras i Sverige 

Språk

 • Albanska
 • Amhariska
 • Arabiska
 • Bahdinani
 • Dari
 • Engelska
 • Kurmanji
 • Lätt svenska
 • Persiska
 • Ryska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Tigrinja