Samhällsorientering för nyanlända (SO)

Lärare undervisar elever i klassrum

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 60 timmars utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Utifrån sina egna förutsättningar ska varje person få professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00

Kontaktperson

Samordnare Sanna Öhlin
Telefon: 0150-569 06
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*

Besöksadress

Vita huset
Drottninggatan 18, Katrineholm
Tfn 0150-48 80 90

Receptionens öppettider
08:00-16:00 med lunchstängt 12:00-13:00