Skolverkets information på olika språk om utbildning för vuxna

En vuxen pratar med en blond flicka och en mörk kille.

På Skolverkets webbplats www.omsvenskaskolan.se finns information och filmer på olika språk om det svenska skolsystemet.

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*