Nationellt prov för distanselever

Tid7 mars

Provet skrivs i Röda huset, Kungsgatan 19 i Katrineholm. Information om ämne, tid och plats publiceras två veckor innan provtillfället.

Skicka ett tips om sidan till någon