FogelstadAkademin

FogelstadAkademin som drivs av Viadidakt är en centrumbildning i Fogelstadanda för medborgarskapsfrågor med utgångspunkt från kvinnors perspektiv.

Verksamhet

I begreppet FogelstadAkademin bedrivs i dag bland annat seminarierserier och medborgarutbildningar för utomeuropeiska kvinnor och män.

Bakgrund

2004 kontaktade Viadidakt Fogelstadföreningarna, kulturförvaltningen och dåvarande utbildningsförvaltningen i Katrineholm för ett närmare samarbete om Fogelstadgruppens kulturarv.

Samtalen mellan organisationerna resulterade i satsningar på:

  • En seminarieserie under rubriken Fogelstadmöten om engagemang och medborgarskap.
  • Utveckling av en medborgarutbildning för i första hand invandrarkvinnor.
  • Utveckling av en medborgarutbildning för gymnasieungdomar.

Viadidakt och Åsa folkhögskola genomförde en förstudie om medborgarutbildning för invandrarkvinnor under 2007/2008 med bidrag från Regionförbundet i Sörmland och den första utbildningen hölls i oktober 2009. Därefter har Viadidakt genomfört fler medborgarutbildningar i Fogelstadandan för både kvinnor och män.

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*

Projektet var delfinansierat av Europeiska integrationsfonden.

 EU-logga