13 november 2013

Självförtroende en nyckel till framgång

EgenKraft-deltagare i Nyköpings skärgård, Stendörren.

Viadidakts projekt EgenKraft finansieras med hjälp av medel från ESF, Europiska Socialfonden. Vi träffar projektledare Thomas Ronach för att höra hur det går och vad som är aktuellt just nu och framöver.

Självförtroende en nyckel till framgång  

EgenKraft vänder sig till utrikesfödda katrineholmare och vingåkersbor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett av målen är att hjälpa dem till ett bättre självförtroende och för att nå dit arbetar man i flera plan. Språket är en av huvudnycklarna till det svenska samhället och den som behärskar svenskan har större chans att etablera sig. Klarar du av att föra din talan i olika sammanhang känner du dig bekväm och sänder ut helt andra signaler än om du måste kämpa med språket för att göra dig förstådd. Subtila saker att förhålla sig till är dessutom de skrivna och oskrivna reglerna om hur man för sig, att ha insikt i sitt eget och andras kroppsspråk, med mera.

Allt detta övar man mycket på EgenKraft genom rollspel där det för många är lättare att våga ta ut svängarna och testa sig fram när man kan leva ut i rollen som någon annan.

Aktiviteter, utflykter och studiebesök  

Thomas berättar att de är så mycket som möjligt ute i samhället. Under våren hade de en samarbetsövningsdag på Boda Borg, åkte ut till Stendörren i Nyköpings skärgård, anordnade en friluftsdag på Backavallen samt en hälsodag med bandy, bordtennis och bowling i Duveholmshallen. Man har också varit och tränat på Friskis & Svettis. Alldeles nyligen besökte de jobbmässan i Botkyrka, och inom ramen för samhällsorientering åker gruppen till Riksdagen den 13 november.

Nyanställda handledaren Viveca Sjöberg, med bred kompetens inom kost och motion, är en välkommen tillgång för projektet då de ämnesområdena är något som deltagarna har stor nytta av att lära sig mer om. Ohälsa och hög frånvaro är ständiga parametrar att brottas mot, menar Thomas.

Utöver grundutbudet i projektet väljer deltagarna ett av fyra spår:  

 • STUDIESPÅRET
  Under sex månaders heltidsstudier läser eleven in eller upp sina SFI-betyg. Klarar man nivå C eller D kan man gå vidare med grundskola eller andra studier.Flera män har en bakgrund som bussförare och därför har man köpt in en extern bussförarutbilning så att de ska kunna ta svenskt bussförarkort. En läkare från Eritrea studerar just nu för att kunna få svensk läkarlegitimation. På samma sätt vidareutbildar sig lastbilsmekaniker för att kunna arbeta inom sitt yrke även i Sverige.
 • EGET FÖRETAGANDESPÅRET
  I den 30 timmar långa kursen som köptes in i våras deltog 10 personer. Anne Hoffstedt på Nyföretagarcentrum stod för undervisningen och att hjälpa alla deltagare att ta fram en individuell handlingsplan. Även om endast några få deltagare har gått vidare med att faktiskt starta företag, har de lärt sig mer om hur man gör, och mer om de lagar och regler som man behöver känna till för att starta företag. Inte minst har drömmar väckts och visualiserats i ett första steg.
 • JOBB-/PRAKTIKSÖKARSPÅRET
  Det är fortsatt svårt att hitta praktikplatser, berättar Thomas, som är van att mötas av fördomar. Han önskar att fler företag skulle se det som en resurs att ta emot praktikanter med utländsk härkomst.
 • SUGGESTOPEDISPÅRET
  Lärarna Ulrica Carlsson och Yvonne Nyberg har precis startat upp det här spåret för de mest språksvaga. Analfabetism är ett vanligt inslag hos målgruppen och därför passar den här mer lättsamma pedagogiken då svenska lärs ut med hjälp av sång, teater och rollspel.

Realistiska mål

För att undvika risken att slås ner av alltför många upprepade motgångar, hjälper handledarna individerna att se och arbeta mot nåbara mål. I mångt och mycket handlar det om att öppna upp för nya möjligheter.

Arbetsförmedlingen 

Thomas är glad över det väl fungerande samarbetet med Arbetsförmedlingen i Katrineholm. Handläggaren Sofia Jonsson brinner för EgenKraft och finns till hands på Västgötagatan 18 större delen av sin arbetstid. 

TEXT & BILD: GWEN KAETTMAN

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*