Avslutade projekt

Här kan du läsa beskrivningar och slutrapporter för projekt som är avslutade.

 • Ordinord

  Ordinord var ett nordisk samarbete augusti 2013 till juli 2015 för att utbyta erfarenheter och inspiration till pedagogiska lösningar med IKT (informations- och kommunikationsteknik) inom specialundervisningen. Viadidakt representerade Sverige inom projektet.
 • EKUSIA

  Projekt Ekusia som drivs tillsammans med samordningsförbundet RAR i Sörmland ska skapa en gemensam samhällsekonomisk utvärderingsmodell. Projektet inriktar sig på de integrationsinsatser i länet, bland annat FogelstadsAkademins medborgarutbildning som drivs av Viadidakt.
 • Kvalitetssäkring verksamhet för unga

  Med medel från Ungdomsstyrelsen arbetar Viadidakt för kvalitetssäkra uppföljning och verksamhet för ungdomar 16-26 år som inte arbetar eller studerar.
 • Äg din framtid

  Inom projektet Communicare arbetar man aktivt för att utöka människors sökområde och sökaktivitet och därmed bidra till ökat arbetskraftsutbud.
 • Integration Katrineholm

  Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholm har fått stöd från Europeiska Integrationsfonden för att fram till juni 2014 genomföra projektet Integration Katrineholm. Projektet genomförs i samarbete med Länsbildningsförbundet Sörmland, Viadidakt och Teater K.
 • ISAK

  ISAK var ett projekt där sju sörmländska kommuner deltar och huvudman är samordningsförbundet RAR. Projektet syftade till att hitta metoder för att ge utrikesfödda personer inträde till studier och arbete. Projektperiod 1 mars 2012 till 30 juni 2014.
 • ALF

  Projektet ALF (Aktiv Ledarskapsutveckling för Företag) är ett samverkansprojekt mellan Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner genom Viadidakt. Syftet är att stärka företagens kompetens till ökad konkurrenskraft och skapa tillväxt i regionen.
 • EgenKraft

  EgenKraft är ett ESF-projekt som bedrivs inom Viadidakt. EgenKraft vänder sig helt till flyktingar eller invandrare i Katrineholms och Vingåkers kommuner som idag har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektperiod: 1 februari 2012 till 30 juni 2014.
 • Ciceron

  Ciceron var ett samverkansprojekt mellan Viadidakt, socialförvaltningarna, landstinget, arbetsförmedlingen och gymnasieskolorna och som skulle underlätta för ungdomar att nå egen försörjning. Viadidakt deltog i projektet till och med 2012.
 • Teknisk kompetens i samverkan

  Projektets syfte var att få fram förslag hur tekniskt inriktade utbildningar skulle utvecklas och profileras i regionen för att uppfylla företagens behov av kompetensförsörjning. Projektet drevs av Viadidakt våren 2007 och har resulterat i utvecklingen av Katrineholms Tekniska College.
 • Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning

  Projektet "Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning" innebär utbildning och kompetensstöd till nyckelpersoner inom ett antal lärcentra i östra Mellansverige, däribland Viadidakt.
 • Yrkessvenska

  Yrkessvenska var ett projekt 2009-2012 som syftade till att ge arbetslösa med utländsk bakgrund språk- och yrkeskunskaper för att nå egen försörjning.
 • Ungdomsprojekt Palladium

  Syftet med ungdomsprojektet Palladium var att främja kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Projektet avslutades 2011 och verksamheten är nu integrerad i Viadidakts ungdomstorg.
 • Orangeriet

  Projekt orangeriets mål var att skapa arbete och egenförsörjning för personer som stod utanför arbetsmarknaden i Katrineholms och Vingåkers kommuner genom att bilda arbetskooperativ. Projekttiden var 1 december 2008 till 30 juni 2014.
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*