Personuppgiftsansvar

Porträtt på tjej på bro

Inom Viadidakt hanterar vi personuppgifter. Det finns flera olika lagar och regler som styr hur vi får hantera dessa uppgifter. En av dem är personuppgiftslagen, PUL. Lagarna och reglerna är till för att den personliga integriteten inte ska kränkas när vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter (enligt 3 § personuppgiftslagen). Personuppgiftsansvarig för Viadidakts verksamhet är Viadidaktnämnden som är ansvarig myndighet.

Personuppgiftsombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom en verksamhet. Personuppgiftsombudet på Viadidakt är IKT-samordnaren som är tjänsteman. Personuppgiftsombudets för förteckning över register och annan behandling av personuppgifter och hjälper registrerade att få felaktiga uppgifter rättade.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning (enligt 3 § personuppgiftslagen).

Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen. Viadidakt har flera leverantörer av IT-system där personuppgifter lagras i deras system på servrar som inte till hör oss. Då är dessa företag och organisationer personuppgiftsbiträde till Viadidakt och det finns ett upprättat avtal. Kontakta Viadidakt om du vill veta mer om detta.

Sekretess

Vissa personuppgifter är dessutom sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00

Kontaktperson

IKT-samordnare Johan Haarala
Telefon: 0150-569 60
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*