Årets utställare

Monter med texten "Grym utbildning med fantastiska karriärmöjligheter"

Dessa högskolor, universitet och yrkeshögskolor kan du träffa på Safiren den 22 mars 2018. Listan uppdateras löpande fram till mässdagen.


Anmälda utställare (A-Ö)


 

Blekinge tekniska högskola

Besök hemsida

 Blekinga tekniska högskolas logotyp


Campus Nyköping

Besök hemsida

 


 

College Service

Besök hemsida

 

College services logotyp

 


 

Högskolan i Skövde

Besök hemsida

Högskolan i Skövdes logotyp

 


 

IUC

Besök hemsida

 

IUC:s logotyp

 


 

Jönköping university

Besök hemsida

 

Jönköping Universitys logotyp

 


 

KILROY Sweden AB

Besök hemsida

 

Kilroys logotyp

 


 

KTH

Besök hemsida

 

KTH:s logotyp

 


 

Linköpings universitet

Besök hemsida

 

Linköpings universitets logotyp

 


 

Lunds tekniska högskola

Besök hemsida

 

Lunds tekniska högskolas logotyp

 


 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Besök hemsida

 MSB:s logotyp

 


 

Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs uni

Besök hemsida

 

Göteborgs universitets logotyp

 


 

Polismyndigheten

Besök hemsida

 

Polismyndighetens logotyp

 


 

Teknikhögskolan
Affärshögskolan

Besök hemsidan

 

Plushögskolans logotyp

 


 

YH-center Eskilstuna

Besök hemsidan

 

 

 


 

Åsa folkhögskola

Besök hemsida

Åsa folkhögskolas logotyp

 


 

Örebro universitet

Besök hemsida

Örebro universitets logotyp

 

Skicka ett tips om sidan till någon