Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en verksamhet inom Viadidakt. Där har elever med en dokumenterad funktionsnedsättning möjlighet att ta del av individuella studier på grundläggande nivå.

Särskild utbildning för vuxna är en lagstadgad utbildningsform på grundläggande nivå. Det innebär att kommunen är skyldig att tillhandahålla utbildningen. Kate Avdic arbetar tillsammans med Jenny Larsson med den särskilda utbildningen för vuxna på Viadidakt.

Stor efterfrågan

Kate berättar att det finns en stor efterfrågan och en önskan om att kunna utöka den särskilda utbildningen för vuxna.

– Vi har hela tiden en kö med människor som vill få möjlighet att ta del av utbildningen. Det har gjort att vi har varit tvungna att prioritera den grundläggande utbildningen eftersom man har rätt att få den. Jag skulle även gärna vilja kunna erbjuda särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, säger Kate.

Anledningen till att man inte har kunnat ta emot fler deltagare har handlat om lokalutrymme och personal. Kate förklarar att deltagarna måste kunna få bra hjälp när de kommer och det gör att man inte kan vara för många.

– Det har funnits en kö ända sedan jag började här, vilket var för sju år sedan. Vi har större behov än vi har platser och det hoppas jag att vi ska kunna ändra i framtiden, säger Kate.

Hittills har utbildningen bedrivits enbart i Katrineholm men hösten 2012 startar Viadidakt en grupp även på Åbrogården i Vingåker.

Motiverade elever

Under det senaste läsåret har Kate och Jenny haft 29 elever på den särskilda utbildningen för vuxna. De kommer en gång i veckan och studerar under några timmar. Utbildningen är individuellt anpassad efter vad eleven vill lära sig och beroende på vilka verktyg som behövs i studierna.

– Det är ett väldigt tacksamt och roligt jobb. Eftersom de får välja att ta del av utbildningen är de väldigt motiverade och visar stor tacksamhet. Många skulle vilja läsa flera gånger i veckan, säger Kate.

Tekniken hjälper till

En aspekt som Kate lyfter fram som viktig i verksamheten är teknikens utveckling.

– Tekniken hjälper oss väldigt mycket i vår utbildning. De olika verktygen gör att eleverna lättare kan utföra sina studier. Datorn spelar redan i dag en viktig roll i vår verksamhet, men jag är säker på att det finns mycket mer att ta del av i framtiden, säger Kate.

 

TEXT: Linnéa Björndahl och Robert Davidsson

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer om utbildningsformen

 

Observera!

Detta är en arkiverad nyhetsartikel från 2012 vilket kan innebära att fakta, namn- och kontaktuppgifter i texten inte överensstämmer med dagens verksamhet.