Tillgänglig information

Kommun- och samhällsinformation på olika språk

Det kan vara svårt att komma till ett nytt land med annan kultur och språk. Därför jobbar Viadidakt tillsammans med förvaltningarna i Katrineholm och Vingåker för att ta fram en kortfattad information om varje kommun. Informationen översätts för de största språkgrupperna för nyanlända och finns på informationsverige.se.

Viadidakts utbildning i samhällsorientering för nyanlända innebär minst 60 timmars undervisning om att bo och leva i Sverige. Utbildningen som består av både lärarledd undervisning och en webbutbildning är på de nyanländas modersmål.

Bättre tillgänglighet på webben

Viadidakts webbplats följer riktlinjerna för en tillgänglig webbplats och Viadidakts personal kompetensutvecklas i tillgänglighetsfrågor. Webbplatsen www.viadidakt.se utvecklas kontinuerligt med text på ”begriplig svenska”, speciella sidor på lättläst svenska, kompletterande illustrationer, bild- och filmmaterial som gör informationen mer tillgänglig.

Alternativa format

Informationsmaterial på papper utvärderas och omarbetas kontinuerligt för att öka tillgängligheten och beredskap finns för alternativa format och storstilsformat om behov uppstår.

I brev till allmänhet och deltagare kommer LIX (läsbarhetsindex, ett digitalt verktyg) att användas som ett mått på läsbarheten i texten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00

Kontaktperson

Kommunikatör Jenny Henriksson
Telefon: 0150-569 66
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*