18 september 2015

Nya högskoleprogram hösten 2016

Nyligen kom beslut från Karlstads universitetet där Viadidakt får ytterligare två nya lärarprogram.

Det gäller Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (240 hp) som förläggs till Campus Viadidakt i Katrineholm samt Grundskolans årskurs 4-6 (240 hp) som förläggs till Campus Viadidakt i Vingåker.
Till dessa båda program kan man söka under perioden 15 mars till 15 april.

Sedan tidigare är det klart att förskollärarprogrammet startar på Campus Viadidakt i Katrineholm redan våren 2016. På förra veckans informationsträffar som hölls i både Katrineholm och Vingåker var intresset stort för utbildningen och närmare 40 personer dök upp. Efter avslutad och godkänd utbildning är möjligheterna till jobb mycket goda i både Vingåkers och Katrineholms kommuner. Ansökan görs på www.antagning.se senast 15 oktober.

Redan nu pågår fem olika lärarprogram med olika inriktningar på Campus Viadidakt i Katrineholm och Vingåker.

Som studerande via Campus Viadidakt har studenterna tillgång till telebildsända föreläsningar, kontakt med lärare, lokaler och annan teknik för studier i grupp och enskilt, möjlighet att göra tentamen och praktik på hemmaplan samt studie- och yrkesvägledning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*