22 januari 2015

Plugga till lärare på hemmaplan!

OBS! Ansökan har nu stängt till denna utbildning

 

Utbildningen via Karlstads universitet startar hösten 2015 och vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan, i årskurs 4-6. Under studietiden på Campus Viadidakt i Vingåker varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till en skola.

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå.


Behörighetskrav

Förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande områdesbehörighet A6 b (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2), eller - områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A).

Ansökan

Ansök på antagning.se snarast!

Du ansöker till lärarprogrammet via antagning.se från och med 16 mars. Sista ordinarie ansökningsdag är 15 april (Därefter kan ansökan fortfarande vara öppen för restplatser.) Var noga med att välja studieort Vingåker när du gör din ansökan.

Förbättra dina chanser med högskoleprovet!

Vill du skriva högskoleprovet som kan öka dina chanser att bli antagen måste du anmäla dig till det senast 15 februari. Vårens provtillfälle är 28 mars.

Komplettera för behörighet

Om du läst in kurser under våren för att bli behörig måste du komplettera din ansökan senast mitten av juni.

Mer om utbildningen

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram och hur den styrs. I utbildningen läser du ämneskurser i svenska, matematik och engelska. Den fjärde terminen i utbildningen har du tre valmöjligheter: NO och teknik, SO eller Bild och Musik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer.

I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med examensarbete.

Du som går utbildningen genom Viadidakt förutsätts att du närvara på Campus Viadidakt i Vingåker. Där sker grupparbete och telebildsändningar flera dagar i veckan. Utöver detta ingår ett antal obligatoriska träffar på Karlstads universitet varje termin. Utbildningen genomförs på heltid och dagtid.

Kontakt med arbetslivet

Dina teoretiska studier blandas med verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning av en utbildad och erfaren lärare.

Studiegång

  • TERMIN 1: Utbildningsvetenskaplig kärna. Skola som system och idé – 15 hp Den lärande eleven - 15 hp
  • TERMIN 2: Matematik 22,5 hp. VFU 7,5 hp
  • TERMIN 3: Svenska 30 hp
  • TERMIN 4: Valbara kurser: Bild och Musik 30 hp, Naturorienterande ämnen och teknik 30 hp eller Samhällsorienterande ämnen 30 hp
  • TERMIN 5: Engelska 30 hp
  • TERMIN 6: Matematik 7,5 hp, VFU 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna Leda lärande, 15 hp
  • TERMIN 7: Forts. Utbildningsvetenskaplig kärna, Bedömning i praktik och teori 7,5 hp, Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete 7,5 hp, Examensarbete 15 hp
  • TERMIN 8: VFU 15 hp forts. Examensarbete 15 hp
Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00

Kontaktperson

Viadidakts studie- och yrkesvägledning
Telefon:
Katrineholm 0150-48 80 90,
Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*