13 mars 2014

Viadidakt får medel för utveckling av sfi

Pressinformation från Viadidakt 13 mars 2014

Trycket på sfi, utbildning i svenska för invandrare är stort i Katrineholm och Vingåker samtidigt som Viadidakts utvecklingsresurser är begränsade. Efter en ansökan till Skolverket har Viadidakt nu beviljats 2,1 miljoner för att utveckla sfi-utbildningen.

I dagsläget bedrivs all sfi-utbildning i Katrineholm och Vingåker i Viadidakts egen regi, i båda kommunerna. Utbildningen sker i traditionell form med olika undervisningsgrupper där eleverna placeras i olika grupper beroende på förkunskaper och utbildningsnivå.

-Det är otroligt glädjande att vi fått de här pengarna som hjälper oss att hitta nya former för att bedriva sfi och öka flexibiliteten säger Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson (S).

Även Viadidakts rektor Sara Alexanderson poängterar att med projektpengarna från Skolverket finns goda förutsättningar att utveckla olika lärmetoder och flexibiliteten för eleverna.

-Genom att förbättra flexibiliteten och individanpassningen, större tillgänglighet via exempelvis en digital lärplattform och flera olika undervisningsmetoder vill vi underlätta möjligheterna för eleverna att följa undervisningen i olika takt och att till exempel kunna jobba samtidigt som man studerar, berättar Sara Alexanderson.

Utvecklingen av de nya metoderna kommer ske i samverkan mellan Viadidakts sfi-lärare, studie- och yrkesvägledare och Högskolan Väst. Utvärdering och uppföljning kommer ske kontinuerligt och är även en viktig del i Viadidakts systematiska kvalitetsarbete. I satsningen ingår också att arrangera en nationell spridningskonferens för att presentera och diskutera utveckling av sfi-utbildningen.

Under 2013 fick förvaltningen i uppdrag av Viadidaktnämnden att utveckla det digitala lärandet. Därefter har olika förstudier genomförts, upphandling pågår av en ny lärplattform och förvaltningen har ansökt och beviljats utvecklingsmedel av Skolverket.

 

Pressmeddelandet utfärdat av kommunikationsstrateg Robert Davidsson.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00

Kontaktperson

Rektor Birgitta Åberg Andersson
Telefon: 0150-574 92
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*