17 mars 2014

I höst startar grundlärarprogrammet

barn och lärare

Med start hösten 2014 kommer en ny lärarutbildning, Grundlärarprogrammet Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, att ges på Campus Viadidakt i Katrineholm. Utbildningsanordnare är Karlstads universitet.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolan, i förskoleklass eller i årskurs 1-3. Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå.

På Campus Viadidakt får du som student tillgång till studielokaler, datorer, telebildutrustning, tentamensservice, tillgång till studie- och yrkesvägledning. Dessutom samordnar Viadidakt VFU-platser för studenterna.

Ansökan till utbildningen som startar i höst är öppen från och med nu fram till 15 april.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*