9 september 2014

987 personer har sökt till högskolan i höst!

Pressinformation från Viadidakt 9 september 2014

 

Utbildningsnivån i Katrineholm och Vingåker är relativt låg jämfört med riksgenomsnittet. Ett av Viadidakts uppdrag är att höja utbildningsnivån i regionen. Därför är det glädjande att hela 987 personer från Katrineholms och Vingåkers kommuner sökt någon kurs eller program på högskolenivå i höst.

För att visa på utbud, möjligheter och service på hemmaplan för högskolestudenter kör Viadidakt just nu en informationskampanj och har bjudit in alla sökande till träffar på Campus Viadidakt i Kullbergska huset i Katrineholm samt Åbrogården i Vingåker onsdag 10 september kl. 17. Även andra personer som är intresserade av högre studier är välkomna till träffarna då Viadidakt visar upp lokaler och service som finns högskolestudenter. Möjligheten att använda Campus Viadidakt har alla som är folkbokförda i Katrineholm eller Vingåker och studerar på högskolenivå, oavsett om man läser en kurs eller program via Campus Viadidakt eller på någon högskola eller universitet i närheten.

Att satsa på utbud och god service på hemmaplan för högskolestudenter är viktigt. Att alla unga som "flyr" hemorten för studier på annan ort återvänder efter avslutade studier är en myt. Detta gäller inte minst för Vingåkers kommun där 36 procent av de som flyttat ut inte återvänt innan 35 årsåldern enligt SCB.

Högsta avslutade utbildningsnivån för åldersgruppen 25-64

Eftergymnasiala studier kortare än 3 år
Riket: 15 procent. Katrineholm: 13 procent. Vingåker: 10 procent

Eftergymnasiala studier 3 år eller längre
Riket: 25 procent. Katrineholm: 15 procent. Vingåker: 11 procent

Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningens utbildning version 2014-01-01

 

Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. Förvaltningen har verksamhet i båda kommunerna och startade 2002.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*