14 mars 2013

Mässan Utbildning och entreprenörskap 2013

12 och 13 mars hölls Viadidakts mässa Utbildning och entreprenörskap på Safiren i Katrineholm.

Den första dagen var fokus på eftergymnasial utbildning och de tusentalet besökarna kunde få information från ett 60-tal högskolor, universitet, YH-utbildare samt organisationer som ger stöd och rådgivning för de som vill driva eget företag. Många tog också tillfället i akt och besökte de 18 seminarier också hölls under dagen.

Framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov

På onsdagen vände sig programmet, som var i samverkan med Regionförbundet Sörmland, i första hand till politiker och personal som jobbar med studier, vägledning och arbetsmarknadsfrågor i regionen.

Bo Wictorin presenterar prognosen Sörmland 2030. Foto Annelie Ljungwald, Regionförbundet Sörmland.

På förmiddagen presenterade Karin Botås och Bo Wictorin från Regionförbundet en arbetsmarknads- och utbildningsprognos för länet. (I högerkanten kan du se seminariet samt ladda ner prognosen). Framtida missmatchningar mellan kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden diskuterades på scenen och bland deltagarna.

På eftermiddagen hölls två panelsamtal. Medverkade i det första panelsamtalet som hade ett lokalt och regionalt perspektiv gjorde:

  • Liselott Hagberg, landshövding i Södermanland.
  • Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland.
  • Jens Lotterberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.
  • Pia Lindberg, akademichef på Mälardalens högskola.
  • Moderator var Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson.

Gunilla Magnusson, Liselott Hagberg, Viking Jonsson, Pia Lindberg och Jens Lotterberg. Foto Annelie Ljungwald, Regionförbundet Sörmland.

I den andra panelen flyttades perspektivet till riksnivå. Medverkade i den gjorde:

  • Carina Lindfelt, chef arbetsmarknadsavdelningen, Svenskt Näringsliv.
  • Pia Enochsson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO.
  • Louise Malmström, riksdagsledamot (S) och ledamot i Riksdagens utbildningsutskott.
  • Moderator var Berit Örtell.

Andra paneln med Berit Örtell, Karl-Petter Thorwaldsson, Carina Lindfelt, Pia Enochsson och Louise Malmström. Foto Annelie Ljungwald, Regionförbundet Sörmland.

 

TEXT: Robert Davidsson, Viadidakt
FOTO: Annelie Ljungwald, Regionförbundet Sörmland
FILM: Nicklas Andersson och Johan Haarala, Viadidakt

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*