15 november 2013

Rappor från Viadidaktnämndens möte

På Åbrogården i Vingåker höll Viadidaktnämnden fredag 15 november det näst sista möte för 2013. Här kan du läsa mer om några av frågorna som togs upp på mötet.

Information om RAR

På mötet fick Viadidaktnämnden information om samordningsförbundet RAR i Sörmland. RARs uppdrag är att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Viadidakt samverkar med RAR inom flera olika verksamheter, bland annat i integrationsprojekt ISAK.

Yttrande om förslag till översiktsplan för Katrineholm

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm besökte nämnden för att informera om förslaget till ny översiktsplan för Katrineholms kommun. Viadidaktnämnden uttryckte bland annat att förslaget var ambitiöst och betonade särskilt ambitionen med fler bostäder och ökad satsning på cykelstråk. Viadidaktnämnden önskade dock en utbyggnad av cykelväg västerut längs väg 52 mot Vingåker. God tillgänglighet och parkeringsmöjligheter till offentliga byggnader och andra serviceinrättningar ville nämnden också lyfta fram som viktiga frågor.

Remissvar om nyanlända

Tillsammans med Socialnämnden i Vingåkers kommun yttrade sig Viadidaktnämnden om en remiss som handlar om ökat fokus på arbete för vissa nyanlända och avveckling av sfi-bonus. I yttrandet påtalar man bland annat bristen på arbete och bostäder och mer resurser till validering och utbildning för nyanlända. Förslaget om att avskaffa sfi-bonusen som prövats några år för att stimulera fler att snabbare klara av utbildningen i svenska för invandrare har nämnden ingen synpunkt på.

Fortsatt satsning på sjuksköterskeutbildning viktig i västra Sörmland

Med anledning av Mälardalens högskolas beslut om att inte ha någon ny start av sjuksköterskeprogrammet i Katrineholm har Viadidaktnämndens ordförande tillsammans med Vård- och omsorgsnämndens ordförande i Katrineholm tillskrivit Mälardalens högskola och påtalat behovet av utbildningen i västra Sörmland.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00

Kontaktperson

Kommunikatör Jenny Henriksson
Telefon: 0150-569 66
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*