18 januari 2013

YH-utbildningar blev ej beviljade

I dag meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) beslut om vilka yrkeshögskoleutbildningar som får bedrivas med start hösten 2013. Av de 1078 sökta utbildningarna (motsvarande 30 000 utbildningsplatser) blev 311 utbildningar beviljade (motsvarande 8 300 platser) vilket motsvarar cirka 28 procent av alla sökta platser.

I samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun hade Viadidakt ansökt om att få starta två nya YH-utbildningar i Katrineholm; Transportledning och terminalledning samt Säkerhetskoordinator inom logistik med planerad start hösten 2013. Dessa två utbildningar hör inte till de som beviljades.

Cirka 60 procent av ansökningarna till YH-myndigheten handlar om helt nya utbildningar och 40 procent bygger på redan befintliga utbildningar. Av de nyansökta utbildningarna (som de två som Viadidakt sökt stöd för) beviljades endast 20 procent.

YH-myndigheten meddelar att deras budget är begränsad, vilket medför att det inte har varit möjligt att bevilja alla ansökningar som uppfyller kraven för att ingå, även om kvalitet och måluppfyllnad bedömts som god. Myndighetens bedömning är att det hade varit möjligt att bevilja ytterligare lika många utbildningar med tillräckligt god kvalité.

YH-utbildningar är:

  • Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.
  • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet.
  • Teori varvas med praktik - i utbildningarna ingår LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.
  • Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN.
  • Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov
  • Riksrekryterande och bekostas med statliga medel.

 

Kortfattad beskrivning av de två utbildningarna som ej blev beviljade till hösten 2013

 

Transportledning och terminalledning

400 poäng, heltid. Planerad start i september 2013 och slut maj 2015.

Utbildningen ska tillgodose näringslivets behov av personal som arbetar med kvalificerad planering, ledning och samordning av transporter. Även handelns och industrins behov av personal inom operativ arbetsledning inom lager- och terminalverksamhet ska kunna utbildas.

Efter utbildningen ska studenterna kunna arbeta som exempelvis transportledare, trafikledare, trafikplanerare, lagerplanerare/logistiker, lageransvariga och som terminalchefer.

I utbildningen ingår flera olika kurser inom transportområdet och logistik men även engelskt yrkesspråk, IT-kommunikation, ledarskap och miljö- och kvalitetssystem. Lärande i arbete (LIA) utgör en stor del av utbildningen.

Säkerhetskoordinator inom logistik

400 poäng, heltid. Start i september 2013 och slut maj 2015.

Inom logistikbranschen förekommer stora säkerhetsproblem med svinn, stölder och rån. Det behövs koordinerad kompetens för säkerheten som utifrån helheten och med kunskap om verksamhetens rutiner, processer och behov möta denna riskbild. Efter utbildningen ska studenterna kunna arbeta som exempelvis säkerhetskoordinator på logistikcenter, transportföretag och/eller retailföretag, säkerhetsprojektör eller säkerhetskonsult.

I utbildningen ingår kurser som brand- och utrymningsskydd, IT-kommunikation, helhetsprojektering av säkerhet, informationssäkerhet, personskydd, transportsäkerhet och farligt gods, transportsystem. Lärande i arbete (LIA) utgör en stor del av utbildningen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

På YH-myndighetens webbplats kan du läsa mer om vilka utbildningar som blev beviljade samt myndighetens bedömningsarbete!

För frågor om innehåll i Viadidakts sökta utbildningar, kontakta utvecklingsledare Kent Wallén, telefon 0150-570 68.