3 maj 2013

Skolinspektionen nöjd med vuxenutbildningen

Våren 2012 genomförde Skolinspektionen en rutinmässig granskning av vuxenutbildningen i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Av 81 granskade punkter beslutade inspektionen att Viadidakt som ansvarar för vuxenutbildningen skulle åtgärda två punkter. Efter att Viadidakt kompletterat informationen till Skolinspektionen för det systematiska kvalitetsarbetet har nu inspektionen godkänt åtgärderna och avslutat sin tillsyn.

-Det känns bra att svaret från Skolinspektionen har kommit och att ärendet är avslutat, säger Viadidakts rektor Sara Alexanderson. Som alltid är det nyttigt när en utomstående part tittar på vår verksamhet och lyfter fram saker vi kan utveckla och bli bättre på. Vi ser nu fram emot att fortsätta vårt påbörjade förbättringsarbete där vi bland annat dragit upp riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet, säger hon.

Mycket av det Skolinspektionen efterfrågat, görs redan i dag men nu har arbetet dokumenterats. Rektor och pedagoger har diskuterat och gått igenom det systematiska kvalitetsarbetet, rutiner och mallar har tagits fram och dokumentation av måluppfyllelse kommer göras tydligare.

I Katrineholm och Vingåker ansvarar Viadidaktnämnden med dess förvaltning Viadidakt för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande. Nämnd och förvaltning är gemensam mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00

Kontaktperson

Rektor Birgitta Åberg Andersson
Telefon: 0150-574 92
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*