13 november 2012

"Nyhemslyftet" i Katrineholm nystartar

Invandrarföreningar, andra organisationer, Katrineholms kommun, bostadsbolaget KFAB, Polisen med flera arbetar alla för att integration och samverkan mellan olika grupper i samhället ska bli så bra som möjligt. För att vi alla ska vara delaktiga i detta arbete återupptar Viadidakt grundidén i det som tidigare kallades Nyhemslyftet. Vi kommer att utveckla formerna och för detta vill vi ha din hjälp! Därför bjuder vi in föreningslivet till en dialogträff.

Dag/tid: Onsdag 21 november kl 18.00.

Plats: Nyhemsskolans cafe, Katrineholm

På träffen kommer vi att diskutera hur det nya nätverket ska fungera. En idé från Viadidakt är att nätverket kan träffas två gånger per termin, en av gångerna i Nyhem och den andra träffen på annan plats i Katrineholms kommun. En annan tanke är att nätverket kan ha ett särskilt tema för respektive träff. Fundera och kom med med fler idéer på mötet!

Ingen förhandsanmälan behöver göras till träffen.

Välkommen!

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Du kan även kontakta Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson för mer information.
Telefon 073-230 59 69.