10 maj 2011

Medborgarutbildning för män med invandrarbakgrund

I Katrineholm genomför Viadidakt just nu en nyutvecklad medborgarutbildning för män med invandrarbakgrund.

Tidigare har Viadidakt inom ramen för FogelstadAkademin utvecklat medborgarutbildningar för invandrarkvinnor där pedagogiken från den gamla kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad använts. Efter flera önskemål har nu en motsvarande utbildning utvecklats för män med invandrarbakgrund och den första utbildningsgruppen går just nu.

Målgrupp är män som är eller har varit inskrivna på sfi de närmaste sex månaderna och kursen genomförs 2 till 13 maj.

Efter utbildningen ska kursdeltagarna ha

  • ökad medvetenhet om medborgarskapet och sitt eget samhällsansvar
  • ökade kunskaper om hur samhället fungerar och de värden som är grunden i samhället
  • ökad förståelse för och acceptans av innebörden av jämställdhet mellan män och kvinnor samt lägga grund för egen reflektion över värdet för egen del av jämställdheten
  • förstärkt känslan av tillhörighet till Sverige och samhörigheten med övriga invånare
  • väckts till engagemang
  • utvecklat sitt mod så att de vågar engagera sig i samhällets uppgifter, vågar utöva sitt medborgarskap
  • fått erfarenhet av praktiskt samarbete och friluftsliv
  • utvecklat sin självständighet

Utbildningen genomförs i en miljö som kännetecknas av tillåtande öppenhet och trygghet, de goda samtalen och det goda lyssnandet. Ämnen i utbildningen är medborgarkunskap med inslag av historia, samhällskunskap och psykologi, dagsaktuella frågor samt muntlig framställning. Utbildningen innehåller praktiska och teoretiska inslag. Idrott och hälsa och deltagarnas egna berättelser finns också med på dagordningen. Kännetecknande för utbildningen är ”den accepterade olikheten” mellan människor, upplevelsen av att ”demokrati är först och främst en livsform i andra hand en statsform”.

Kursledare är: Ing-Mari Frössevi, Anders Klockar och Roland Frögren

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kursadministratör Sirpa Abben, tfn 0150-570 28. 

Kursledare Anders Klockar, tfn 073-029 66 69