17 december 2010

Arbets- och språkpraktik Julita

AVA-projektet inom Viadidakt är en satsning som hjälper nyanlända invandrare och personer långt ifrån arbetsmarknaden att träna svenska språket och få arbetslivserfarenhet.
Projektet som bedrivs på Julita gård hjälper också människor som har det svårt att ta del av samhället att komma ut i arbetslivet. Det är en början av att kunna utveckla sig själv och ta sig tillbaka in i samhället.


Här får deltagarna testa på snickeri-och trädgårdsarbete i sex månader och lära sig svenska.
I dagsläget är det 14 stycken på AVA-projektet inklusive lärare. På måndagar och tisdagar kommer det en svensklärarefrån SFI ut till Julita.

På snickeriet jobbas det mest med fönster som måste bytas ut runt omkring på Julitas ägor, men det är också en del renovering av golv, tak och väggar.
”Vi använder oss bara av spik och linoljefärg för det var det som användes förr”, säger arbetsledare Misa Holopainen.

Laura och Misa
Laura Bende och Misa Holopainen är arbetsledarna inom AVA-projektet. 

När man renoverar försöker man att ändra så lite som möjligt från det ursprungliga bygget.
" Är det till exempel en del av ett fönster som är ruttet byter vi bara ut den ruttna delen" förklarar Misa.

Renovering av fönster

I trädgårdarna är det rensning av ogräs och skötsel av alla möjliga växter, på vintern har man ett växthus där det växer många olika sorters pelagoner.
Det finns bland annat  runt 70 olika sorter av örter, rabarber, humleväxter och 123 olika äppelsorter att ta hand om.
Efter att deltagarna har gått igenom projektet  brukar de gå tillbaka till skolan, fyra stycken har fått instegsjobb.

Text och bild: Nicklas Andersson

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*