7 oktober 2009

Viadidakt har Sveriges bästa vägledare

Sveriges vägledarförening utsåg Monika Karlsson på Viadidakt till landets bästa studie- och yrkesvägledare. Monika Karlsson på Viadidakt fick ta emot pris 5 november 2009.

Motivering till priset

Genom sitt ”brinnande” engagemang i frågor kring studie- och yrkesvägledning lokalt, regionalt, nationellt och numer även internationellt bidrar Monika till att diskussionen om den framtida vägledarrollen och vikten av en fungerande studie- och yrkesvägledning förs på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt.

Monika berättar om vad det innebär att få priset

 

Se när Monika överaskas av beskedet

Förvaltningschef Helene Björkqvist och NITUS sekreterare lämnar meddelandet på fikarasten i Kullbergska huset.

Bakgrund

Monika har på ett mycket förtjänstfullt sätt engagerat sig i arbetet med att utveckla ”vägledarrollen”. Detta har skett bland annat genom ett ”brinnande” engagemang i NSHU´s (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning) projekt Vägledningsinfo. Monika har fortsatt sitt engagemang även sedan tjänsten nu ”återstartat”. Monikas positiva och engagerande arbetssätt har även gjort att hon vid flera tillfällen funnits med och bemannat NSHU´s monter vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Även i det lokala och regionala arbetet som studie- och yrkesvägledare engagerar sig Monika mycket och hennes synpunkter och förslag är alltid väl genomtänkta och blir alltid väl emottagna.

Två goda exempel från den/de nominerades verksamhet

Monika deltog vid IAEVG International Conference 2009, June 3-5, Jyväskylä, Finland
“Coherence, Co-operation and Quality in Guidance and Counselling” där hon tillsammans med bland andra Mia Lindberg på ett mycket förtroendeingivande sätt bidrog till att sprida kunskap om studie- och yrkesvägledarrollen i Sverige speciellt kopplat till frågor kring flexibel vägledning. Erfarenheter från projektet Vägledningsinfo låg till grund för presentationen. Efter konferensen har flera deltagare hört av sig och efterfrågat en djupare dialog.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*