17 juni 2009

Sfi-bonus till Katrineholm

Regeringen har fattat beslut om att genomföra en försöksverksamhet med sfi-bonus för att stimulera snabbare genomströmning i undervisningen svenska för invandrare. Syftet är att pröva om ekonomiska incitament kan göra att nyanlända snabbare lär sig svenska och därmed förbättrar sina möjligheter att få ett arbete.

Katrineholm är en av 13 kommuner i landet som får möjlighet att prova sfi-bonus. Det innebär att Viadidakt får ersättning för sina kostnader för att hantera sfi-bonus. Statens skolverk får i uppdrag att betala ut ersättningen till försökskommunerna och att skapa en informationsdatabas för stöd till kommunernas administration. Försöksverksamheten kommer att utvärderas och resultaten ligga till grund för regeringen fortsatta arbete med en sfi-bonus.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00

Kontaktperson

Rektor Birgitta Åberg Andersson
Telefon: 0150-574 92
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*