Om Viadidakt

gruppbild på några av viadidakts personal

Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Via oss har du tillgång till en mängd utbildningar på olika nivåer och möjligheter till att bygga upp och bygga på din kompetens - allt från grundskolenivå för vuxna, till högskolestudier. Vår studie- och yrkesvägledning kan hjälpa dig i olika vägval och svara på frågor.
 
Vi kan erbjuda dig som har försörjningsstöd praktikplatser, arbetsmarknadsstöd och coachning till jobb och sysselsättning.

Konkreta ansvarsområden

  • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • Samhällsorientering för nyanlända
  • Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
  • Särskild utbildning för vuxna (särvux)
  • Högskoleservice med lokalt ansvar för universitets- och högskolekurser, studielokaler för studenter vid högskolor och universitet (Campus Viadidakt)
  • Yrkeshögskoleutbildningar (YH)
  • Validering (värdering av individens samlade kunskaper)
  • Arbetsmarknadsinsatser för vuxna och ungdomar som står utanför arbetsmarknaden
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*