Stabsfunktioner och chefer


 

Anna-Lena Ramstedt

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Besöksadress:
Kullbergska huset, Bievägen 1 B, Katrineholm.

Telefon: 0150-570 52

 


 

 

 

Birgitta Åberg Andersson
Rektor/chef för området Vuxnas lärande (särskild, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering för nyanlända och högre studier).

Besöksadress:
Vita huset, Drottninggatan 18, Katrineholm

Telefon: 0150-574 92

 


 

Kristina Ljung

 

Kristina Ljung
Chef för området arbetsmarknad

Besöksadress:
Dalvägen 13 A, Katrineholm

Telefon: 0150-569 51

 


 

Peter Strömberg

Peter Strömberg
Enhetschef inom området Vuxnas lärande.

Besöksadress:
Vita huset, Drottninggatan 18, Katrineholm

Telefon: 0150-574 91

 


 

Pelle Norén

Pelle Norén

Enhetschef inom området arbetsmarknad

Besöksadress:
Dalvägen 13 A, Katrineholm

Telefon: 0150-577 33

 


 

Anders Jansson

Anders Jansson

Verksamhetsledare

Besöksadress:
Kullbergska huset, Bievägen 1 B, Katrineholm

Telefon: 0150-48 80 47

 


 

Jenny Henriksson

Jenny Henriksson
Kommunikatör

Besöksadress:
Kullbergska huset, Bievägen 1 B, Katrineholm

Telefon: 0150-569 66

 


 

Johan

Johan Haarala
IKT-samordnare

Besöksadress:
Kullbergska huset, Bievägen 1 B, Katrineholm

Telefon: 0150-569 60

 


 

Julia Eklöf

Julia Eklöf
Förvaltningsekonom

Besöksadress:
Kullbergska huset, Bievägen 1 B, Katrineholm

Telefon: 0150-577 88

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*