Viktiga datum för högskolestudier

Uppslagen månadskalender på ett bord

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här listar vi vilka datum du behöver veta om du ska börja studera vårterminen 2019.

Datumen är preliminära och kan komma att ändras. Universiteten och högskolorna kan genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats om vad som gäller för respektive lärosäte.

Viktiga datum under hösten 2018

Dessa datum behöver du hålla koll på om du tänker börja studera vårterminen 2019.


17 september 2018

Webbanmälan öppnar

15 oktober 2018

Sista anmälningsdag

31 oktober 2018

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse

Oktober - november 2018

Kontrolluppgifter

1 december 2018

Sista kompletteringsdag

11 december 2018

Antagningsbesked med svarskrav

17 december 2018

Sista svarsdag

20 december 2018

Andra antagningsbedskedet

Fler viktiga datum och mer information

Du hittar fler viktiga datum och mer detaljerad information på antagning.se.

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*