Viktiga datum för högskolestudier

Uppslagen månadskalender på ett bord

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för våren 2018.

Datumen är preliminära och kan komma att ändras. Universiteten och högskolorna kan genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats om vad som gäller för respektive lärosäte.

Vårterminen 2018


15 september

Webbanmälan öppnar

16 oktober

Sista anmälningsdag

31 oktober

Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse

Oktober - november

Kontrolluppgifter

1 december

Sista kompletteringsdag

8 december

Antagningsbesked med svarskrav

19 december

Sista svarsdag

27 december

Andra antagningsbedskedet

Fler viktiga datum och mer information

Du hittar fler viktiga datum och mer detaljerad information på antagning.se.

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*