Studieform och studietakt

Kvinna sitter i en skolbänk och studerar

I kursbeskrivningen kan du bland annat läsa om studieform och studietakt, vilka förkunskapskrav som är kopplade till utbildningen och vilka kurser som ingår. Här reder vi ut begreppen.

Studieform

Varje utbildning har en bestämd studieform. På Campus Viadidakt studerar du utbildningar som är på distans eller nätbaserade. När du studerar på distans kan vissa tillfällen innebära obligatoriska träffar för undervisning och/eller examination, som är bestämda till viss tid och lokal (antingen på vårt campus eller vid utbildningens lärosäte). Största delen av utbildningen genomförs som självstudier och/eller nätbaserat. Via den videokonferensutrustning som finns i våra lokaler kan du delta på föreläsningar, seminarium, gruppdiskussioner med mera.

En nätbaserad utbildning innehåller i inga obligatoriska träffar, all undervisning och kommunikation sker genom en lärplattform. När du studerar en nätbaserad utbildning får du använda våra lokaler och utrustning för att studera på egen hand.

Studietakt

Alla utbildningar har ett bestämd studietakt. Studietakten står för hur intensiv utbildningen är, heltid eller deltid.

Vanligt förekommande studietakter: (finns det fler?)

  • Heltid 100 % (helfart)
  • Deltid 75 %
  • Deltid 50 % (halvfart)
  • Deltid 25 % (kvartsfart)

Högskolepoäng

Högskolestudier räknas i högskolepoäng (hp). En termins studier på heltid är 30 hp. Du får max läsa 45 hp per termin. Du kan välja att läsa flera olika utbildningar samtidigt under en termin så länge de inte överskrider 45 hp.

Examenstrappa

Alla utbildningar på ett universitet eller en högskola delas in i tre nivåer:

  • grundnivå
  • avancerad nivå
  • forskarnivå

Alla nivåer bygger på nivån under. I kursbeskrivningen ser du vilka förkunskapskraven du behöver för att kunna söka utbildningen. Som ny student börjar du med att söka till grundnivån.

Trappa som visar de olika stegen för examen
(klicka på bilden för att förstora)

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*