Viadidakts ungdomstorg

Två unga tjejer

Ungdomstorget är en samordnad satsning och verksamhet, ”en ingång” för ungdomar och unga vuxna mellan 16 och 25 år och som är utan arbete eller studier i Katrineholms och Vingåkers kommuner. På Viadidakts ungdomstorg kan ungdomar och unga vuxna få vägledning i frågor som gäller studier, yrkesval, praktik, jobb och framtid. Den som söker sig till ungdomstorget behöver inte ha gått ut skolan. Föräldrar till ungdomar och unga vuxna till och med 25 år kan också vända sig till ungdomstorget för att få tips och råd. 

Tillsammans med Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun har ungdomstorget kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år.

Stöd vid jobbansökan

Den som behöver tips och råd om hur ett CV ska se ut, hur man skriver ett personligt brev eller hur man kontaktar en arbetsgivare kan få det. Det finns också möjlighet att få träffa arbetsförmedlare.

Oss träffar du på Ungdomstorget

På vårt ungdomstorg finns samordnare, coacher, studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare. Vi erbjuder motivationshöjande orienteringskurser, information och praktik. 

Utgångspunkterna för Ungdomstorget

 • Många ungdomar har inte ett fullständigt gymnasiebetyg.
 • Många ungdomar riskerar att hamna i ett utanförskap.
 • Katrineholms och Vingåkers kommuner behöver höja utbildningsnivån.
 • Samverkan mellan utbildning, arbetsförmedling och socialtjänsten kring ungdomar behöver öka.
 • Samverkan mellan de olika projekt riktade till ungdomar behöver öka.
 • Hur når vi målgruppen?
 • Fler ungdomar till arbete eller studier.
 • Möten med arbetsmarknadens parter och ungdomar behöver öka.

Insatser som Viadidakt genomför:

 • Ungdomstorg
 • Ungdomspraktik till vidare studier
 • Regional samverkan kring insatser

Besök Ungdomstorget

Vi finns på Friggagatan 5 i Katrineholm.

Måndag till torsdag: 08:00-15:00
Fredag kl: 08:00-14:00

Välkommen!

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*