Arbetsmarknad

Snickarverktyg

Viadidakts mål är att alla vuxna i Katrineholm och Vingåker ska kunna försörja sig själva och vara aktiva i stället för passiva.

Vi vill att antalet medborgare med arbete ska öka och färre hushåll ska vara beroende av försörjningsstöd och a-kassa.

Våra insatser

Vi ordnar arbets- och praktikplatser för ungdomar och vuxna som behöver olika insatser för att komma vidare till den reguljära arbetsmarknaden eller studier. Vi ordnar även feriearbeten till gymnasieelever.

Detta kan vi erbjuda den som står utanför arbetsmarknaden:

 • Individuell kartläggning och coachning
 • Arbetsträning och praktik
 • Språkpraktik
 • Åtgärdsanställning
 • Utbildning

Söker ert företag en extra resurs eller vill bidra?

Vi är alltid i behov av insatser från det privata näringlivet för våra deltagare. Det finns flera sätt som ert företag kan bidra med.

Exempel på vad ni kan bidra med:

 • Rekrytering
 • Arbetsträning
 • Arbets- och språkpraktik
 • Jobbskuggning
 • Studiebesök
 • Åtgärdsanställningar

Ni väljer själva vad ni vill bidra med utifrån era behov och möjligheter. Oavsett om ni kan erbjuda ett kortare studiebesök eller en längre åtgärdsanställning, är vi intresserade av ett samarbete.

Vilka är fördelarna?

 • Ni får möjlighet till en eller flera medarbetare.
 • Ni får arbetsuppgifter genomförda som har låg prioritet.
 • Vi säkerställer tillsammans med er att rätt person är på rätt plats.
 • Vår kännedom om deltagarna gör att vi kan erbjuda komptensbaserad rekrytering.
 • Vid behov kan deltagarens coach vara med på arbetsplatsen under begränsad tid vilket är en form av kvalitetssäkring från vår sida.

Inga förpliktelser

Om det uppstår förändrade förutsättningar kan ni i samråd med deltagarens coach när som helst välja att avbryta en pågående insats.

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*