15 juni 2015

Vikten av Källor

Under vårterminen har eleverna på mellanstadiet arbetat med projektet Vikten av källor. Projektet har ingått i ämnena svenska och historia där eleverna har arbetat med både nutida och historiska källor.

Båt till Birka

Projektet avslutades med en resa till Björkö och vikingastaden Birka. Redan på färjan möttes vi av en guide som berättade om vikingatiden för oss.

En guide från Birka

Vuxna och barn på väg till vikingastaden Birka

På Birka blev vi bland annat guidade runt på ön och i ett av gravlämningsområdena. Vi fick lära oss mer om hur man levde under den här tiden men även vad kvarlämningarna har betytt för vår historia.

Ett gravlämningsområde

Dagen avslutades med ett besök på muséet där vi fick möjlighet att studera arkeologiska fynd som gjorts på ön

arkeologiska fynd av djur

arkeologiska fynd

På muséet kunde vi även studera en modell av hur man tror att staden en gång sett ut.

Hästar och ryttare med vagn på is

bild från hur man tror att en liten del av staden såg ut

Vi tackar Kunskapsbanken som genom sitt bidrag gjort det möjligt för oss att genomföra resan till Birka. Eleverna fick då fördjupad förståelse för vikten av källor.

Skicka ett tips om sidan till någon
Valla skola
Postadress: 641 61 Valla
Telefon: 0150-48 88 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Valla skola
* = Obligatorisk uppgift
*