7 februari 2012

Valla skolas elever till Tallås och Söder

I och med att Valla skolas högstadium läggs ned till hösten 2012 välkomnas Vallas högstadieelever till Tallås och Söder. Ett möte kring detta hölls i Valla onsdagen 25 januari. Ett informationsmöte hölls också på Tallås och Söder tisdagen 7 februari. Ett möte som fyllde Södra skolans mediatek.

Skicka ett tips om sidan till någon
Järvenskolan Tallås
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Järvenskolan 0150-574 05, Järvenskolan City 0150-574 08, AST-gruppen 0150-575 91
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Järvenskolan Tallås
* = Obligatorisk uppgift
*