4 oktober 2011

Gymnasieinformation

Föräldrainformationen kring gymnasievalet 2012 som gavs i Tallåsaulan i torsdags var tämligen välbesökt. Nästan 70 föräldrar hade slutit upp för att lyssna på studie-och yrkesvägledare från grundskolan och gymnasiet. Dessutom deltog tre rektorer från Katrineholms gymnasieskolor.

Skicka ett tips om sidan till någon
Järvenskolan Tallås
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Järvenskolan 0150-574 05, Järvenskolan City 0150-574 08, AST-gruppen 0150-575 91
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Järvenskolan Tallås
* = Obligatorisk uppgift
*