13 maj 2014

Nu kan du i årskurs 7-8 gå sommarskola!

Lov- och sommarskola är för de elever i årskurs 6-8 i kommunen som under vårterminen 2014 inte når målen för undervisningen i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska kan ansöka om att gå på Sommarskola.

På Sommarskolan kan eleven studera svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Estetiska lärprocesser kommer att användas som en metod för uppfyllandet av läroplansmålen.

Hur många ämnen som eleven ska läsa läggs upp i en individanpassad studieplan byggd på bl.a. information från elevens mentor. Då eleverna i åk 6- 8 har terminsbetyg kommer ingen prövning av redan satta betyg att ske efter Sommarskolans slut.

Skolan är förlagd till Ungkulturhuset Perrongen, Lokstallet. Adress: Östermalmsgatan 2, Katrineholm.

Välkomna till en annorlunda start på ditt sommarlov med mer kunskap och kanske mer vänner.

Information till vårdnadshavare 

Ansökningsblankett till lovskolan

Skicka ett tips om sidan till någon
Järvenskolan Södra
Postadress: Oppundavägen 29 A-D
Telefon: 0150-573 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Järvenskolan Södra
* = Obligatorisk uppgift
*