2 maj 2013

Ny rektor på Södra skolan

2013-04-30

Meddelande till hemmen

Rektor Annelie Geiborg är tyvärr för närvarande sjukskriven sedan en dryg vecka samt har av hälsoskäl beslutat lämna sin tjänst på Södra skolan.

Från och med den 1 maj tillträder Andreas Wetell tjänsten. Andreas kommer närmast från Ellwynska skolan där han tidigare verkat som lärare och nu som rektor.

Under en övergångsperiod kommer Andreas att behöva dela sin tid mellan skolenheterna för att från den 1 augusti finnas på Södra skolan heltid. Under dessa veckor stöttar rektor Magdalena Norin på Tallåsskolan upp med vissa administrativa rutiner för att Andreas ska kunna få tid att lära känna personal och elever. Vidare finns ett tidigare beslutat utökat kuratorsstöd kvar för att bistå rektor i elevvårdsarbetet. Vi hoppas även kunna avlasta Andreas på Ellwynska skolan så att han kan ägna tillräcklig tid på Södra skolan.

Med vänlig hälsning

Jörgen Rüdeberg
Verksamhetschef

Järvenskolan Södra
Postadress: Oppundavägen 29 A-D
Telefon: 0150-573 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Järvenskolan Södra
* = Obligatorisk uppgift
*