9 september 2015

Föräldramöte åk 7+8

 

Vi börjar gemensamt i Tallåsaulan.
    

  • Onsdag 23 september
  • Klockan 18.00
  • Tallåsaulan

    

ÅK 7 + 8
18.00-18.40
Gemensam information i Tallåsaulan.
 

  

 

ÅK 7

18.40-19.00
Tallåsaulan
Information om
Sörmlands Sparbanks
antidrogprojekt Skicka vidare.

19.00-20.00
Södra skolan
Mentorer tillsammans med "sina"
föräldrar går till Södra skolan
för mer klass-specifik information.

ÅK 8

18.40-20.00
Södra skolan
Mentorer tillsammans med
"sina" föräldrar går till Södra skolan
för mer klass-specifik information.

 

 

 

  

 

 

Varm välkommen!

Andreas Wetell
Södra skolans rektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*