Skola

Sköldinge skola är en grundskola med förskoleklass till och med årskurs 6 (F-6) skolbarnsomsorg och fritidsgård. Skolan ligger cirka en mil norr om Katrineholm. 

På vår skola vill vi att alla ska känna sig välkomna. Vi söker ögonkontakt med alla elever för att se hur de mår.

Vi arbetar med portfolio. Med hjälp av portfolio kan barnen se sin egen utveckling.

Sedan höstterminen 2010 jobbar vi med att förbättra läsning och skrivning, som vi fortsätter med höstterminen 2011. Samtliga elever har förbättrat sina resultat.

Närmiljön består av stora grönområden och skog, som används i vår verksamhet, både under lektionstid och på fritiden. Vi har ett stort intresse för vår miljö; både den nära och den globala.

De vuxna stödjer ett aktivt lärande i en lustfylld och kreativ miljö. All vår verksamhet leder till att barnen får gott självförtroende och leder till att barnen lär sig att samarbeta och kommunicera.

När skolan byggdes 1950, kom kom skolkommitéer från hela landet på besök. De som bodde i Kantorps gruvområde och i Sköldinge tätort fick lika långt till skolan.
Vaktmästarbostaden bredvid skolan, används av skola, fritids och förskola.

Den 23 oktober 2010 firade skolan 60 år.

Skicka ett tips om sidan till någon
Sköldinge skola
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 88 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Sköldinge skola
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktuellt