7 november 2013

Kulturarbete

Flera barn vid ett dike

”Kulturarbetare” vid grunden efter bostaden ”Slottet”, fr. v. Mats, Willy, Oliver, Erik, Hampus och Linus.

Under ”Elevens val/Kantorp är ett arbetslag i gång med att röja sly vid några platser i Kantorp,  (enl.  skötselplan från Skogsstyrelsen). Det blir riktigt fint!

Skicka ett tips om sidan till någon
Sköldinge skola
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-48 88 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Sköldinge skola
* = Obligatorisk uppgift
*